Den kulturelle vandringsstaven i Sandefjord er organisert i kommunalområdet for kultur, idrett - og friluftsliv, i seksjon kultur og kino. Enhet kulturformidling ved enhetsleder Gunn Strand Eliassen har ansvaret for det kunstneriske innholdet, økonomi og rapportering.

Strategisk råd består av

  • seksjonsleder kultur og kino, Lars Fuglevik
  • enhetsleder Gunn Strand Eliassen
  • kulturkonsulent Hilde Pindsle

Programrådet består av

  • kulturkonsulent Hilde Pindsle
  • kulturkonsulent Ane Pedersen
  • kulturvert DKV
  • kulturvert DKV

Programrådet rapporterer til enhetsleder kulturformidling