Med bakgrunn i kommunestyresak 129/20 «Handlings- og økonomiplan 2021-2024», ble det opprettet et aktivitetskort til aleneboende minstepensjonister. Kortet skal bidra til en mer aktiv og sosial hverdag for aleneboende og gi økt sosialisering og god folkehelse blant pensjonister i Sandefjord kommune.

Aktivitetskortet vil eksempelvis kunne inneholde billetter til dagkino, konserter, forestillinger og turer i regi av Den kulturelle vandringsstaven, og andre aktiviteter som cafébesøk, bowling og minigolf. Alle aktiviteter skal være gratis eller rabattert. De som mottar aktivitetskortet vil få oversikt over hvilke aktiviteter kortet gjelder for i den aktuelle perioden. Aktivitetskortet skal utvikles i samarbeid med tilbydere og brukere for å gjøre det mest mulig relevant for målgruppen.