Den kulturelle vandringsstaven er kulturformidling rettet mot seniorer i Sandefjord kommune. Hovedmålet er å gi et variert kulturtilbud av høy kvalitet innen alle kulturformer som musikk, teater, film, litteratur og kunst.
Alle profesjonelle kunst- og kulturutøvere  kan melde inn tilbud til Den kulturelle vandringsstaven. Tilbud ønskes velkommen fra profesjonelle kunst- og kulturutøvere innen alle sjangre, både enkeltpersoner og grupper/ensembler. Utøverne må være aktive kunstnere eller kulturarbeidere med relevant utdanning, kompetanse og/eller kunstnerisk praksis.

Utøvere honoreres dagshonoraret som KS og Creo avgjør at oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken mottar. Honoraret er for en formidlingsdag under forutsetning av to fremføringer pr dag. I tillegg vil utøvere få dekket utgifter til kjøring/transport mellom institusjoner. En vil også kunne få dekket utgifter til materiale knyttet til framføring.
Ved eventuelle samarbeidsprosjekter med kunst- og kulturinstitusjoner, gjøres det særskilte avtaler om honorar.

Send inn din produksjon til vurdering her: