For mer innhold se hvert enkelt arrangement og MISK sine nettsider: 
 

Musikk i Sandefjord kirke sin nettside